event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w Konferencji:

Niezawodność sieci elektroenergetycznych 
16-17 kwietnia 2024 r., Wisła (Hotel Gołębiewski)

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, producentów związanych z tematem konferencji.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 

  • Wskaźniki niezawodności sieci
  • Wskaźniki awaryjności elementów sieci elektroenergetycznej
  • Działania podejmowane przez OSD w celu poprawy niezawodności sieci
  • Kablowanie sieci jaki sposób na zmniejszenie wskaźników niezawodności
  • Najczęstsze przyczyny awarii sieci energetycznej
  • Monitorowanie sieci sposobem na ograniczenie awaryjności
  • Wybrane aspekty dotyczące modelu regulacji jakościowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!