event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w Konferencji:

Niezawodność sieci elektroenergetycznych 
16-17 kwietnia 2024 r., Wisła (Hotel Gołębiewski)

Konferencja adresowana była do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, producentów związanych z tematem konferencji. W trakcie konferencji poruszone zostały m.in. następujące tematy: wskaźniki niezawodności sieci, wskaźniki awaryjności elementów sieci elektroenergetycznej, działania podejmowane przez OSD w celu poprawy niezawodności sieci, kablowanie sieci jaki sposób na zmniejszenie wskaźników niezawodności, najczęstsze przyczyny awarii sieci energetycznej, wybrane aspekty dotyczące modelu regulacji jakościowej.

Już tradycyjnie, w zakładce "EDYCJA 2024", publikujemy:

  • program konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • zdjęcia z konferencji,
  • te prezentacje z konferencji, których Autorzy wyrazili zgodę na ich publikację.

Serdecznie zapraszamy do udziału w innych wydarzeniach organizowanych przez PTPiREE!